voor u /

Wat kunnen wij voor u betekenen??

registratie

Uw nalatenschap voorbereiden?
De RegisterExecuteur helpt en adviseert u graag op deskundige wijze met de juridische, fiscale en zakelijke voorbereidingen van uw nalatenschap.

Juridische kant
Komt uw nalatenschap bij de juiste personen terecht?
Blijft uw partner goed verzorgd achter?

De RegisterExecuteur legt u graag uit op welke wijze het wettelijk erfrecht het voor u heeft geregeld. Heeft u eerder een testament gemaakt dan kijkt de RegisterExecuteur of uw testament nog up-to-date is en past bij uw huidige omstandigheden.
Mocht aanpassing nodig zijn dan helpt de RegisterExecuteur u graag met de juridische uitwerking van uw wensen.

Fiscale gevolgen
Betalen uw erfgenamen niet te veel erfbelasting?
De RegisterExecuteur kan voor u uitrekenen hoeveel erfbelasting uw erfgenamen moeten betalen over hetgeen zij van u erven. De RegisterExecuteur kan u adviseren op welke wijze besparing van erfbelasting mogelijk is.
Soms kan het fiscaal verstandig zijn al eerder uw vermogen (deels) te schenken. De RegisterExecuteur kan u hierover nader informeren.

Zakelijke aspecten
Wordt uw uitvaart uitgevoerd zoals u dat wilt?
Bij een goede voorbereiding van uw nalatenschap horen ook uw uitvaartwensen, zodat het laatste afscheid op de juiste wijze geschiedt. Hierbij worden ook de financiële aspecten van uw uitvaart onder de loep genomen, zodat uw erfgenamen niet voor verrassingen komen te staan.
De RegisterExecuteur helpt u graag de uitvaartwensen vast te leggen.

Uitvoering van de werkzaamheden
Wie regelt uw zaken na overlijden?
Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap vaak tot conflicten tussen de erfgenamen.
Indien u er zeker van wilt zijn dat uw uitvaart en uw nalatenschap worden afgewikkeld op de wijze zoals u dat wenst kunt u iemand tot executeur benoemen. De RegisterExecuteur kan u hierbij ook van dienst zijn.
Heeft u geen executeur benoemd dan moeten alle erfgenamen tezamen uw uitvaart en uw nalatenschap afwikkelen. De RegisterExecuteur kan de erfgenamen hierbij bijstaan of deze werkzaamheden van hen overnemen.
 
Digitaal Nalatenschapsdossier
Zijn uw wensen en belangrijke documenten terug te vinden na uw overlijden?
Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden maakt de RegisterExecuteur gebruik van het unieke en persoonlijke Digitale Nalatenschapsdossier. In dit Nalatenschapsdossier worden alle documenten en informatie met betrekking tot uw toekomstige nalatenschap vastgelegd. Alles is op één plek terug te vinden.

Door middel van uw eigen inlogcode heeft u doorlopend inzage in uw Nalatenschapsdossier. In overleg met uw RegisterExecuteur kunt  u er voor zorgen dat uw gegevens up-to-date blijven.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Drechtsteden Nalatenschappen.